جدی 21, 1400 12:04 Asia/Kabul
  • سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغانستانی در ایران
    سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغانستانی در ایران

عضو هیأت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، سازمان بین‌المللی مهاجرت را تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغان در ایران دانست.

" سلمان اسحاقی " عضو هیأت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت  با تأکید بر  وجود نداشتن  اراده در کشورهای اروپایی برای حمایت از ایران در پذیرش مهاجران افغان، گفت: سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مرکز حقوقی جهت حمایت مالی از جمهوری اسلامی ایران  برای میزبانی آوارگان افغانستانی است.

"اسحاقی "  با اشاره به مهاجرت بیش از 800 هزار تبعه افغانستانی به  ایران در  4 ماه اخیر، افزود: از آنجاییکه مرز مشترک با کشور افغانستان داریم یکی از اقدامات اصلی دولت سیزدهم باید ایجاد امنیت پایدار در حوزه مرز باشد که در این راستا پایانه های گمرک باید فعالیت خود را ادامه دهند.

عضو هیأت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان همچنین گفت: مبادلات مرزی که در زمان شیوع کرونا در اکثر مرزهای کشور تعطیل شده بود، در بخش مرز با کشور افغانستان ادامه داشت از این رو نمی توانیم افغانستان و اقتصاد آنها و تأثیری که بر ایران  می گذارد را نادیده بگیریم.

"اسحاقی "  افزود: اکنون در این بازه زمانی که افغانستان تحت فشار است، شهروندان آنها انتظار بیشتری از  ایران نسبت به کشورهای اروپایی دارند لذا باید به صورت ویژه به کشور افغانستان توجه کنیم.

عضو هیأت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، با  ابراز تأسف از نقش کمرنگ سازمان ملل در حمایت از ایران به عنوان میزبان مهاجران افغان، گفت: وزارت امور خارجه به جای رایزنی با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای آسیایی، توان خود را برای مجاب کردن مجامع و مؤسسات ذیل سازمان ملل قرار دهد.

رئیسی: ایران از مهاجران افغان حمایت می کند

کلیدواژه