جدی 23, 1400 10:06 Asia/Kabul

فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی در تخار نسبت به سال های قبل کاهش یافته است

ولایت تخار با داشتن دانشگاه دولتی وچندین دانشگاه خصوصی در کنار ریاست اطلاعات فرهنگ و نهاد های دیگر اکادمیک مانند بنیاد شهید احمدشاه مسعود دارای بهترین کتاب خانه ها میباشد که به شکل اوسط در کتابخانه های هر یکی از این نهادها بین یک هزار تا بیست هزار جلد کتاب در بخش های مختلف چون تاریخ ، سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ وغیره موجود میباشد اما قفسه های که این روزها مشتری ندارد ، و کتاب های که مخاطبین به سراغ اش نمی آید.

گزارش تکمیلی از خبرنگار رادیو دری آقای خاوری

 

کلیدواژه