جدی 27, 1400 15:29 Asia/Kabul

به هشتصد هزار کودک زیر پنج سال در ولایت ننگرهار قطره فلج اطفال داده میشود‎‎.

به گزارش رادیودری، دکتر جان محمد صاحبزاده، مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این سومین دور کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در ولایت ننگرهار است  که در این کمپاین به هشتصد هزار تن از کودکان  زیر پنج سال قطره فلج اطفال داده خواهد شد.

جزئیات بیشتر در گزارش تکمیلی آصف خبرنگار رادیودری:

آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ننگرهار

۶ میلیون کودک در افغانستان واکسن فلج اطفال دریافت می‌کنند

کلیدواژه