جدی 28, 1400 14:24 Asia/Kabul
  • تولید 550  تن عسل در ولایت ننگرهار در سال جاری
    تولید 550 تن عسل در ولایت ننگرهار در سال جاری

رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار از تولید 550 تن عسل در این ولایت خبر داد.

به گزارش رادیو دری، در سال جاری در ولایت ننگرهار پنجصدو پنجاه  میتریک تن عسل تولید شده است
مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و ابیاری ولایت ننگرهار می گوید تولید عسل نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: در این ولایت ۶۵۰ فارم پرورش زنبور عسل فعالیت می کند که بیش از چهل هزار خانواده زنبور های عسل در ان تحت پرورش قرار دارد  و صد ها تن در ان مشغول کار می باشند .

در این حال مسئولان فارمهای پرورش زنبور عسل در ولایت ننگرهار می گوید رد صورتی که در بازاریابی خارج از کشور با انها همکاری صورت بگیرد می توانند عسل تولید شده دراین ولایت را به خارج از کشور نیز صادر کنند .

تولیدات عسل در ولایت ننگرهار سبب کاهش واردات عسل خارج از کشور به این ولایت شده است .

تولید 350 تن عسل در ولایت ننگرهار در سال جاری

کلیدواژه