اسد 05, 1395 15:12 Asia/Kabul
  • درخواست برای ساخت بنای یادبود جان باخته های جنبش روشنایی افغانستان

نام گذاری " میدان شهدای جنبش روشنایی " برای ما قابل قبول نیست و بنای یادبود کشته شدگان این جنبش باید در این میدان مانند تابلویی درخشان، چشم ها را خیره کند .

جنبش روشنائی افغانستان ساخت بنای یادبود جان باخته های این جنبش در دهمزنگ غرب کابل را خواستار شد. به گزارش ایرنا، «محمد عارف رحمانی» از سران جنبش و عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت که نام گذاری "میدان شهدای جنبش روشنایی" برای ما قابل قبول نیست و بنای یادبود کشته شدگان این جنبش باید در این میدان مانند تابلویی درخشان، چشم ها را خیره کند. رحمانی گفت که جنبش روشنائی خواهان آن است که مسئولان امنیتی شهر کابل که در وظیفه خود کوتاهی کرده تا زمان روشن شدن نتایج تحقیق وظیفه شان به حالت تعلیق درآید .وی از دولت افغانستان خواست که کمیته ای بی طرف را تشکیل دهد تا چگونگی وقوع این حمله را بررسی و نتایج آن را اعلام کند. بر اثر انفجارهای تروریستی روز شنبه در میان تظاهرکنندگان «جنبش روشنایی» در غرب شهر کابل بیش از 80 نفر کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. جنبش روشنایی مرکب از شماری از چهره های سیاسی و فعالان مدنی به انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان از مسیر سالنگ معترض هستند. حامیان این جنبش انتقال برق از مسیر بامیان را خواستار شده اند.

کلیدواژه