جدی 30, 1400 10:05 Asia/Kabul

هشت طالب مسلح به شمول فرمانده پلیس ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار در پیوند به شکنجه و قتل یک فرد ملکی بازداشت شدند.

به گزارش رادیودری، رئیس زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می گوید، سه تن که در پیوند به قضیه یک قتل متهم واز سوی طالبان در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار بازداشت گردیده بودند، در جریان توقیف و تحقیق از سوی فرمانده پلیس و چند تن از طالبان مورد شکنجه، لت وکوب و آزار واذیت قرار گرفته که یکتن انان بعد از این شکنجه و لت وکوب جانش را از دست داد. 

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش تکمیلی آصف خبرنگار رادیودری:

 بازداشت سه طالب مسلح در ولایت ننگرهار‎

کلیدواژه