دلو 04, 1400 17:56 Asia/Kabul
  • عزم چین برای برگزاری نمایشگاه تجاری در افغانستان
    عزم چین برای برگزاری نمایشگاه تجاری در افغانستان

رسانه‌های چینی از تصمیم شرکت‌های تجاری این کشور مبنی بر برگزاری نمایشگاه در افغانستان خبر دادند.

تحریم‌های غرب ضد افغانستان، از موانع بزرگ سرمایه‌گذاری در این کشور محسوب می‌شود.

به گزارش رادیو دری به نقل از رسانه‌های چینی، با این که روابط تجاری میان افغانستان و چین در حال افزایش است، اما شرکت‌های چینی می‌گویند بی‌ثباتی و تحریم های غرب، مانع سرمایه‌گذاری در افغانستان است.نمایندگان شرکت‌های چینی در افغانستان می گویند: بخش زراعت و معادن این کشور ظرفیت جلب سرمایه‌گذاری های بیشتر را دارد، اما بی‌ثباتی و ریسک تحریم‌های غربی مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها است.

حدود دو ماه پیش نیز یک نمایشگاه در چین برگزار شده بود که از افغانستان نیز اقلام تجاری به ویژه خشکبار به نمایش گذاشته شده بود.

چین: آمریکا تحریم ها علیه افغانستان را لغو کند

کلیدواژه