دلو 05, 1400 14:01 Asia/Kabul
  • طالبان اداره عشر و زکات تاسیس می کند
    طالبان اداره عشر و زکات تاسیس می کند

حکومت طالبان اداره‌ای را برای جمع‌آوری عشر و زکات ایجاد می کند.

به گزارش رادیو دری؛ طالبان پیش‌تر اعلام کرده‌بودند که طرح دریافت عشر و زکات از طریق وزارت زراعت را بررسی می‌کنند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، در برخی مناطق اقدام به گردآوری اجباری عشر و زکات کرده‌اند.

مردم اما با توجه به وضعیت اقتصادی از جمع‌آوری عشر و زکات شاکی هستند.

 طرح وزارت مالیه برای گردآوری عشریه و زکات از مردم

کلیدواژه