دلو 05, 1400 17:09 Asia/Kabul
  • ورود ده ها میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان
    ورود ده ها میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان

بانک مرکزی افغانستان ۳۲ میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد.

به گزارش رادیو دری ، بانک مرکزی افغانستان امروز (سه شنبه) دریافت سومین کمک مالی نقدی را تایید کرد.

بانک مرکزی افغانستان با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد، از کمک های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال می کند و خواستار همکاری های بیشتر در این زمینه است.

پنجشنبه پیش نیز 32 میلیون دیگر دیگر  در کابل تحویل بانک مرکزی شده بود.

بحران اقتصادی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 به دلیل تحریم و بلوکه شدن دارایی های این کشور در آمریکا وخیم تر شده است.

سازمان های دولتی بارها در مورد خطر مرگ مردم افغانستان به دلیل گرسنگی هشدار داده اند.

۳۲ میلیون دلار کمک نقدی تحویل بانک مرکزی افغانستان شد

کلیدواژه