دلو 05, 1400 18:19 Asia/Kabul
  • ادامه کمک های بشر دوستانه  اتحادیه اروپا به افغانستان
    ادامه کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان

نماینده اتحادیه اروپا در دیدار وزیر خارجه طالبان گفت: اروپا به کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه می‌دهد.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان امروز (سه شنبه) در حاشیه نشست اسلو در نروژ با توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. 

نیلکسون در این دیدار گفت: اتحادیه اروپا به کمک‌های بشردوستانه خود ادامه می‌دهد و از ادامه دیدار بامقامات طالبان استقبال می‌کند.

متقی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از کمک های اتحادیه اروپا به داشتن روابط مثبت و ادامه همکارهای تاکید کرد. 

پیشتر «امیرخان متقی» وزیر خارجه طالبان نشست اسلو در نروژ را دستاورد مهم برای افغانستان خوانده بود.

متقی: نشست اسلو دستاوردی مهم است

کلیدواژه