دلو 07, 1400 20:08 Asia/Kabul
  • لاینز: طالبان برای آشتی ملی اقدام کند
    لاینز: طالبان برای آشتی ملی اقدام کند

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان تاکیدکرد که طالبان نباید بر اساس ترس بلکه باید بر اساس اعتماد حکومت کند، از همه مردم حفاظت کند و مذاکره بین افغان ها را برای آشتی ملی آغاز کند.

به گزارش رادیو دری؛ «دبورا لاینز»  افزود: اگر چه جنگ افغانستان پایان یافته اما هنوز صلح در این کشور تحکیم نشده است.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان از جامعه بین المللی  خواست تا از این کشور پشتیبانی کنند و تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهند.

دبورا لاینز با اشاره به برخی گزارش‌ها از بازداشت و ربوده شدن افراد از طالبان نیز خواست تا راهی را در نظر بگیرند که حقوق همه افغان ها تضمین شود.

وی  تاکید کرد:  اقتصاد افغانستان باید احیا شود، ما می‌دانیم که کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند یک راه‌حل درازمدت باشد و باید برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان تلاش شود.

نماینده‌ ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی افغانستان شد

کلیدواژه