دلو 09, 1400 13:41 Asia/Kabul
  • هشدار درباره عواقب تشکیل نشدن دولت فراگیر در افغانستان
    هشدار درباره عواقب تشکیل نشدن دولت فراگیر در افغانستان

همزمان با اختلاف نظرها میان طالبان و جامعه جهانی درباره تعریف دولت فراگیر، آگاهان امور سیاسی می گویند ادامه وضعیت موجود افغانستان را با جنگ داخلی روبرو خواهد کرد.

در آخرین نشست نمایندگان اعضای شورای امنیت درباره افغانستان شرکت کنندگان خواستار ایجاد دولت فراگیر و احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها در حکومت طالبان شدند؛ اما حکومت طالبان معتقد است اگر هدف جامعه جهانی بازگرداندن مقام‌های دولت پیشین باشد، تحقق این خواسته امکان پذیر نیست.

در همین ارتباط، عزیزالله خیرخواه؛ کارشناس مسایل سیاسی افغانستان به خبرگزاری آوا گفت: سازمان ملل متحد زیر نظر مستقیم امریکاست و این سازمان اهداف خود را دنبال می کند اما درمقابل حکومت طالبان خواسته های خود را می خواهد و در این میان مردم افغانستان بازنده اصلی هستند.

خیرخواه افزود: حکومت طالبان به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که مقام های دولت پیشین در حکومت شان سهیم شود؛ چون ۲۰ سال با دولت سابق جنگیده و مقام های دولت پیشین از نظر طالبان همه فاسد و جاسوس بیگانه ها هستند.

این آگاه امور سیاسی تصریح کرد تحریم های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های جهانی علیه طالبان هیچ تاثیری بر این حکومت نخواهد داشت و تنها به افزایش فقر و بدبختی مردم منجر خواهد شد.

از دید وی، اگر جدال بر سر حکومت همه شمول ادامه پیدا کند‌، عواقب آن شروع جنگ های داخلی خواهد بود. مردم بخاطر وضعیت بد اقتصادی شورش خواهند کرد و این عواقب خطرناک را سازمان ملل متحد و طالبان هم نمی توانند مدیریت کنند.

در همین پیوند، سیدا گل؛ استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: سازمان ملل متحد و همه کشورها به دنبال تامین منافع خود در افغانستان هستند و از سوی دیگر طالبان هم به فکر حکمرانی خود است.

این آگاه سیاسی با بیان اینکه حکومت فعلی طالبان موقت است، افزود: در حکومت اصلی که طالبان قول تشکیل آن را داده ، باید از همه طیف ها ازجمله برخی مقام های دولت پیشین استفاده کند زیرا اتهام فساد و خیانت به همه مسئولان سابق پذیرفتنی نیست.

با اینکه بیش از پنج ماه از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان می گذرد؛ اما سازمان ملل متحد و کشورهای جهان هنوز آن را به رسمیت نشناخته اند و دلیل آن را هم نبود همه اقوام و اقلیت ها در حکومت طالبان می دانند.

تأکید بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

کلیدواژه