دلو 09, 1400 14:55 Asia/Kabul
  • مقام ترکمن: اجرای طرح تاپی از هرات آغاز می شود
    مقام ترکمن: اجرای طرح تاپی از هرات آغاز می شود

عاشر قربان نیازاف عضو هیات ترکمنستانی که به کابل سفر کرده است گفت: مرحله اول طرح تاپی را در هرات آغاز می کنیم تا توجه بانک جهانی و بانک توسعه آسیا به این طرح جلب شود.

به گزارش رادیو دری؛ نیازاف در دیدار مولوی محمدعیسی آخوند  معین تکنیکی وزارت معادن و پترولیوم طالبان افزود:اگر این پروژه فعال شود، افغانستان از حق ترانزیت خود، شش میلیارد دلار درآمد به دست می آورد.

او همچنین امضای یک تفاهمنامه بین ترکمنستان و افغانستان را پیش از اجرای این طرح خواستار شد.

در این دیدار معاون وزارت معادن و پترولیوم طالبان نیز بر ایجاد کمیسیون مشترکی برای حل مسایل تکنیکی و اداری این طرح و امضای تفاهم دوجانبه تاکید کرد.

محمد عیسی آخوند با اشاره به مشکلات و موانع موجود در اجرای طرح تاپی به طرف ترکمنستانی اطمینان داد که برای حل این مشکلات اقدام عملی خواهد کرد.

اعلام زمان اجرای پروژه تاپی در افغانستان

کلیدواژه