دلو 11, 1400 19:15 Asia/Kabul
  • آغاز برنامه رایگان عرضه خدمات صحی سیار در ولایات پروان و پنجشیر
    آغاز برنامه رایگان عرضه خدمات صحی سیار در ولایات پروان و پنجشیر

مسئولان موسسه اداره و انکشاف صحت عامه(OHPM) از آغاز فعالیت برنامه تیم‌های سیار صحی در ولایت‌های پروان و پنجشیر خبر می‌دهند.

به گزارش رادیودری، همایون ایمان، نماینده موسسه اداره صحت عامه طالبان گفت که این برنامه روز یک‌شنبه، ۱۰ دلو، تحت نام «صحت و تغذیه» با هدف دسترسی مردم روستانشین به خدمات ‌صحی در این ولایات فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته او، کارکنان صحی به شکل هفتگی در بخش‌های معاینه سراپا، رفع مشکلات روانی و مشوره‌دهی درخصوص سوءتغذیه به صورت رایگان فعالیت خواهد کرد.

آقای ایمان افزوده است که این برنامه حدود ۲۲ هزار تن را در ولایت پنجشیر و ۳۰ هزار تن دیگر را در پروان به گونه رایگان تحت پوشش قرار خواهد داد. به گفته وی، این برنامه با کمک مالی یونیسف برای یک سال در سرتاسر ساحات سفید افغانستان (مناطقی که به خدمات صحی دسترسی ندارند) ادامه خواهد یافت.

بر اساس قانون اساسی خدمات صحی در افغانستان رایگان است

کلیدواژه