دلو 12, 1400 12:02 Asia/Kabul
  • ازبکستان برق رسانی به افغانستان را از سر گرفت
    ازبکستان برق رسانی به افغانستان را از سر گرفت

پس از رفع اختلال در شبکه برق سه کشور آسیای مرکزی، ازبکستان شبکه تأمین برق به افغانستان را دوباره فعال کرد.

به گزارش رادیو دری، وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرد که این کشور برق رسانی به افغانستان را که در تاریخ 25 ژانویه به دلیل اختلال گسترده در شبکه برق این کشور متوقف شده بود، ازسرگرفته است.

25 ژانویه اختلال در شبکه برق سه کشور آسیای مرکزی سبب قطع برق قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان شد و در پی این رویداد، ریاست توزیع برق افغانستان از قطع برق شهر کابل و برخی ولایت های دیگر خبر داد.

 علت این حادثه بارگذاری بیش از حد خط ترانزیت ازبکستان و قرقیزستان بود.

برق کابل پایتخت افغانستان و برخی مناطق دیگر این کشور از برق وارداتی کشورهای آسیای مرکزی تأمین می شود .

قطع گسترده برق در افغانستان

کاهش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان

کلیدواژه