دلو 12, 1400 14:38 Asia/Kabul

بخش جراحی قلب اطفال در بیمارستان کودکان ایندراگاندی کابل آغاز به کار کرد.

به گزارش رادیو دری؛ با گشایش این بخش که با حضور مقامات بلندپایه طالبان انجام شد، یک کودک بیمار قلبی در این شفاخانه جراحی شد و یک کودک دیگر نیز در نوبت جراحی قرار گرفت.

پیش از این کودکان بیمار نیازمند به جراحی قلب به خارج از افغانستان انتقال می یافتند.

دکتر عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه طالبان در مراسم افتتاح این بخش گفت نباید در انتظار دیگران باشیم و باید دست به دست یکدیگر کشور را به خود کفایی برسانیم.

وی از تمام پزشکان و متخصصان افغان در خارج از افغانستان خواست به کشورشان برگردند و به وطن و مردم خود خدمت کنند.

این مرکز پارسال در دوران حکومت اشرف غنی بهره برداری شده بود اما در این مدت فعالیت خاصی در این بخش صورت نگرفته بود. 

نخستین مرکز جراحی قلب کودکان در کابل افتتاح شد

 

کلیدواژه