دلو 16, 1400 15:10 Asia/Kabul
  • رسانه ها متعهد به ارزش‌های دینی و ملی باشند
    رسانه ها متعهد به ارزش‌های دینی و ملی باشند

معاون سخنگوی طالبان گفت که رسانه‌ها مکلف هستند که بی طرف و متعهد به ارزش‌های دینی و ملی باشند.

به گزارش رادیو دری، انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران مبنی بر بسته شدن بیش از ۳۰۰ رسانه در شش ماه گذشته گفت: ما تلاش داریم تا موانع در برابر فعالیت رسانه‌ها را برداریم.

انعام الله سمنگانی گفت: ما گزارش و تشویش‌ها در این مورد را بررسی می‌کنیم. طالبان به آزادی رسانه‌ها متعهد است و رسانه‌ها هم مکلف هستند که بی طرف و متعهد به ارزش‌های دینی و ملی باشند.

این درحالی است که یافته‌های فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نشان می‌دهد که از میان ۶۲۳ رسانه که پیش از سقوط حکومت پیشین در افغانستان فعال بودند ۳۱۸ رسانه آن در زمان طالبان بسته شده اند.

تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ها در افغانستان

کلیدواژه