دلو 28, 1400 10:15 Asia/Kabul

در مناطق دوردست در ولایت ننگرهار مراکز کمک های اولیه طبی ساخته میشود.

به گزارش آصف خبرنگار رادیودری، در اعلامیه ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار منتشر شده، آمده است که  الکساندر بودیروز، مسئول بخش بشری سازمان ملل در افغانستان در نشستی که با حاجی مدثر حاجی ملا، معاون والی ننگرهار داشت، اظهارکرد: اداره مربوطه اش میخواهد در مناطق دور دست ولایت ننگرهار مراکز کمک های اولیه طبی را اعمار و در اکمال دارو، وسایل و تجهیزات و همچنان استخدام پرسنل طبی همکاری نماید.

در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که معاون والی ننگرهار از این اقدام اداره بشری سازمان ملل ستایش نموده و به آنان اطمینان داد که از هرگونه همکاری دریغ نخواهد کرد. 

قطر ۸.۵ تن تجهیزات طبی به افغانستان کمک کرد

کلیدواژه