دلو 30, 1400 09:44 Asia/Kabul
  • 5میلیون کودک افغان در آستانه گرسنگی هستند
    5میلیون کودک افغان در آستانه گرسنگی هستند

نهاد محافظت از کودکان در مورد افزایش کودکان گرسنه در افغانستان به دلیل مسدود شدن دارایی های این کشور در آمریکا هشدار داد.

به گزارش رادیودری، شارلوت روز، مسئول رسانه ‌ای نهاد محافظت از کودکان با اشاره به تشدید گرسنگی کودکان در افغانستان گفت: مسدود شدن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا بر چالش‌های اقتصادی این کشور افزوده است.

شارلوت روز با اشاره به این که حدود 5 میلیون کودک افغان در آستانه گرسنگی قرار دارند، خاطرنشان کرد، شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان دو برابر شده ‌است.

مدیر رسانه ای نهاد محافظت از کودکان افزود: "افغانستان با بدترین بحران گرسنگی روبرو است و کودکان افغان زودتر از سایرین، تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته اند.

شارلوت روز در ادامه سخنان خود به این مسئله اشاره کرد و افزود: از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت شماری از کلینیک‌ها و بیمارستان ها به علت نبود امکانات مالی کافی در سراسر افغانستان بسته شده‌اند.

روز گفت: "تعطیلی مراکز درمانی مشکلی بسیار بزرگ است، زیرا کودکان نیازمند درمان، به مراکز پزشکی دسترسی ندارند."

این مدافع حقوق کودکان، آزادسازی دارایی های مسدود شده توسط آمریکا و ورود پول نقد به افغانستان را  تنها راه جلوگیری از گسترش بحران در این کشور توصیف کرد.

هشدار یونیسف درباره گرسنگی کودکان در افغانستان

کلیدواژه