دلو 30, 1400 12:15 Asia/Kabul

وزارت صحت عامه طالبان از مردم می خواهد که تدابیر لازم بهداشتی را به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رعایت نمایند.

به گزارش ذبیح ا... قریشی خبرنگار رادیودری، دکتر جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان از مبتلاشدن نزدیک به 150تن به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت: از تعداد ۶۶۹نفر، ۱۴۹ مورد آن مثبت بوده، شماری از مبتلایان بهبود گردیده و۷ تن دیگر هم جان های خود را از دست دادند.
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان از تلفات و گسترش ویروس کرونا در افغانستان

کلیدواژه