حوت 01, 1400 12:47 Asia/Kabul

در عواید شش ماه اخیر اداره مالیه ولایت ننگرهار، افزایش بعمل آمده است.

به گزارش آصف خبرنگار رادیودری، در اعلامیه ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، امده است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در شش ماه گذشته اداره مالیه ولایت ننگرهار چهارصد و هفتاد و چهار میلیون افغانی عواید جمع آوری نموده است.

در اعلامیه امده است که عواید اداره مالیه ولایت ننگرهار به نسبت شش ماه اخیر سال گذشته چهل درصد افزایش را نشان میدهد.

دفتر سخنگوی والی ننگرهار در این اعلامیه، عوامل افزایش عواید، شفافیت، جلوگیری از فرار عواید و عدم توازن خوانده شده است. 

افزایش عواید ترافیک کابل + صوت

کلیدواژه