حوت 07, 1400 14:34 Asia/Kabul

نخستین محموله گندم اهدایی هند از طریق مرز تورخم وارد افغانستان گردید.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، مولوی شرف الدین، معین وزارت دولت در امور آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت موقت طالبان در هنگام تسلیم این محموله گندم در شهرک تورخم گفت: این محموله شامل دو هزار و پانصد تن گندم میباشد که توسط چهل و دو عراده لاری یه کابل انتقال داده میشود.

مولوی شرف الدین افزود: گندم کمکی کشور هندوستان براساس یک میکانیزم به خانواده های مستحق توزیع خواهد شد.

در این حال مولوی احمد، نماینده وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، هندوستان را کشور دوست مردم افغانستان خطاب نموده و از کمک های انکشور ابراز قدردانی نموده، افزود: ما خواهان همکاری هندوستان در پروسه به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز میباشیم.

کشور هندوستان پنجاه هزار تن گندم را به مردم افغانستان کمک نمود و قرار بود این گندم از طریق بندر واگه پاکستان به افغانستان انتقال داده میشد اما بنا بر مخالفت پاکستان انتقال ان سه ماه به تعویق افتاد.

پاکستان اجازه انتقال گندم اهدایی هند به افغانستان را صادر کرد

کلیدواژه