عقرب 30, 1395 16:59 Asia/Kabul
  • نروژ ۷۳ پناهجوی افغانستانی را اخراج کرد

رسانه‌های نروژی از اخراج ۷۳ پناهجوی افغان در یک هفته گذشته از این کشور خبر دادند.

به گزارش رادیو دری، پلیس نروژ در یک هفته گذشته 73 پناهجوی افغان را پس از بازداشت از این کشور اخراج کردند.

به گفته رسانه‌های نروژی، درخواست پناهندگی این پناهجویان رد شده بود.گفته می‌شود که دادگاهی در شهر «اسلو» حکم اخراج این پناهجویان افغان را صادر کرده است.

بر اساس این حکم، برخی از این پناهجویان در درخواست‌های خود خود را زیر 18 سال معرفی کرده بودند اما پس از معاینات پزشکی ادعای آنها رد شد.

به گزارش «کلید» درخواست پناهند‌گی یازده پناهجوی دیگر افغان نیز در حال بررسی است.گفته می‌شود که یکی از پناهجویان پس از رد درخواستش برای خودکشی تلاش کرده است.