حوت 09, 1400 09:04 Asia/Kabul

نمایشگاه دوه روزه تولیدات داخلی در ولایت ننگرهار برگزار شد.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری،برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند هدف از راه اندازی این نمایشگاه بازاریابی و جلب توجه مردم می باشد.

این نمایشگاه از سوی پوهنتون خصوصی  خراسان و اتاق معادن وصنایع ولایت ننگرهار برگزار شده است .

دکتر طارق کمال رئیس پوهنتون خصوصی خراسان گفت در این نمایشگاه تولیدات سی فابریکه مختلف از تمام کشور به نمایش گذاشته شده است.

 وۍ گفت برگزاری چنین نمایشگاه هایی برای تولیدات داخلی سبب جلب توجه مردم و تشویق سرمایه گذاران می گردد.

در این حال تورملنگ رئیس اتاق معادن و صنایع ولایت ننگرهار گفت  برگزاری این نمایشگاه در بازاریابی برای تولیدات داخلی کمک خواهد کرد.

حنفی: دولت طالبان از تولیدات داخلی حمایت می کند

کلیدواژه