حوت 10, 1400 09:26 Asia/Kabul

مردم افغانستان می‌گویند که تحولات اوکراین، باعث رکود اقتصادی و گسنرش بحران در این کشور شده است.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، نگرانی ها درباره بحران اوکراین در عرصه بین المللی باعث گمانه زنی های متعدد شده است؛ مردم افغانستان بر این باورند که تحولات اوکراین جامعه جهانی را نسبت به وضعیت افغانستان و بحران انسانی در این کشور بی توجه خواهد کرد.

شهروندان کابل ازافزایش قیمت مواد وارداتی مثل گاز و تیل در بازارافغانستان ابراز نگرانی کردند.

این در حالی است که وزارت خارجه طالبان درواکنش به تحولات اوکراین در بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواست ضمن خویشتنداری، از موضع‌گیری‌هایی که ممکن است خشونت را تشدید کند، خودداری کنند.

تبعات سوء "بحران اوکراین" بر افغانستان

کلیدواژه