حوت 11, 1400 19:56 Asia/Kabul
  • اعتراضات کارکنان دولتی افغانستان به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدها ادامه دارد
    اعتراضات کارکنان دولتی افغانستان به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدها ادامه دارد

گروهی از قضات دادگاه عالی پیشین افغانستان و شماری از کارمندان طرح های توسعه وزارت فواید عامه در دو تجمع جداگانه به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود اعتراض کردند.

به گزارش رادیو دری؛ در  تجمع قضات دادگاه عالی پیشین افغانستان که با برخورد و ممانعت نیروهای طالبان رو به رو شد معترضان گفته اند: ۲۵۰۰ قاضی در دادگاه عالی حکومت پیشین کار می‌کردند، اما بیش از شش ماه است که حقوقی نگرفته‌اند و سرنوشت آنان نامشخص است.

قضات معترض که مقابل ساختمان این دادگاه تجمع کرده بودند از مسوولان حکومت طالبان خواستند که زمینه اشتغال آنها را فراهم کند، در غیر این صورت مجبور به ترک کشور خواهند شد.

 همچنین شماری از کارمندان طرح های توسعه وزارت فواید عامه در واکنش به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود دست به اعتراض زدند.

معترضان گفته اند: شمار کارمندانی که از آغاز سال ۱۴۰۰ تاکنون تنخواه نگرفته اند، به بیش از سیصد نفر می‌رسد.

 پیش از این وزارت فواید عامه اعلام کرده بود که به خواست‌های این کارمندان رسیدگی خواهد شد.

شمار زیادی از کارمندان بخش ها و ادارات مختلف حکومت طالبان تاکنون به پرداخت نشدن معاش خود اعتراض کرده اند.

کارکنان برخی بیمارستان ها در افغانستان هنوز معاش نگرفته اند

کلیدواژه