حوت 14, 1400 10:15 Asia/Kabul

هبت الله آخوندزاده رئیس حکومت طالبان در فرمان تازه ای 28 مسوول جدید را در سمت های مختلف حکومتی منصوب کرد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری؛انتصابات جدید نتوانسته است مساله همه شمول بودن دولت طالبان را حل کند.

دلاور: جامعه جهانی برای دولت فراگیر افغانستان 15 نفر پیشنهاد کرده است

کلیدواژه