حوت 15, 1400 09:34 Asia/Kabul
  • طالبان 17 کارمند برشنا را در بغلان اخراج کرد
    طالبان 17 کارمند برشنا را در بغلان اخراج کرد

طالبان در بغلان 17 کارمند حرفه‌ای شرکت برشنا را برکنار و نیروهای خود را جایگزین آنان کرد.

به گزارش رادیو دری، 17 کارمندی که در برشنا برکنار شده اند همه تاجیک‌تبار بودند.

طالبان متهم به قوم گرایی به نفع پشتون هاست؛ رویکردی که تشکیل دولت فراگیر را از سوی این گروه را زیر سوال برده است.

هم اینک در کابینه گروه طالبان بیش از 90 درصد وزیران از قوم پشتون هستند.

هشدار درباره عواقب تشکیل نشدن دولت فراگیر در افغانستان

طالبان: دولت ما فراگیر است

عقر 22,

کلیدواژه