حوت 18, 1400 12:35 Asia/Kabul

کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی در شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواست با برگزاری جشن نوروز مخالفت نکنند.

به گزارش رادیو دری برونمرزی ایران، نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی در شورای علمای افغانستان با مقامات رهبری طالبان دیدار کرده و خواسته هایشان را با مقامات طالبان در میان گذاشته اند.
درخواست این کمیسیون برگزاری نوروز وعنعنات نوروزی از جمله مراسم «جهنده بالا» است.
این کمیسیون همچنین تامین امنیت ۹ منطقه در شهر کابل را در روز برگزاری مراسم جهنده بالا از طالبان خواسته است.
منبعی که خواسته نامش فاش نشود به رادیو دری می گوید: «رایزنی ها ادامه دارد و ما امیدواریم خواسته هایمان را در نظر بگیرند.» 
وی می افزاید: «دولت طالبان تا اکنون مخالفتی نشان نداده و ما منتظریم.»
پیشتر مولوی محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد دولت موقت طالبان در مصاحبه با رادیو دری ایران گفته بود نوروز رسم مجوسی است و طالبان آن را قبول ندارد.
این اظهارات واکنش گسترده فارسی زبانان را در پی داشت.

طالبان: نوروز رسم مجوسی است و آن را قبول نداریم

کلیدواژه