حوت 18, 1400 19:17 Asia/Kabul
  • انتقال سومین محموله گندم های هند به افغانستان
    انتقال سومین محموله گندم های هند به افغانستان

سومین محموله گندم اهدایی هند امروز از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال می یابد.

به گزارش رادیو دری، هند سومین محموله دوهزار تنی گندم را که بخشی از کمک‌های بشردوستانه آن کشور است از طریق خاک پاکستان به افغانستان انتقال داده است.

مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان این کمک‌ها را برای کاهش فقر و کمک به نیازمندان موثر دانسته و گفته تا کنون دو محموله از گندم‌های هندی به افغانستان رسیده است.

وی افزود: این کمک‌ها از طریق برنامه جهانی غذا برای نیازمندان توزیع می‌شود.

بر اساس توافق میان هند وپاکستان ۵۰ هزار تن گندم اهدایی هند باید در مدت یک ماه از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد.

دومین محموله گندم هند به افغانستان فرستاده شد

ورود نخستین محمولۀ گندم اهدایی هند به افغانستان

کلیدواژه