حوت 21, 1400 10:11 Asia/Kabul
  • مرکز قرنطینه زراعتی در تورخم به زودی فعال می شود
    مرکز قرنطینه زراعتی در تورخم به زودی فعال می شود

وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان اعلام کرد: به زودی مرکز قرنطینه زراعتی تورخم را با هدف ارائه تسهیلات به کشاورزان و بازرگانان افغان فعال می کند.

مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان در بازدید از مرکز قرنطینه زراعتی در شهرک تورخم ولایت ننگرهار گفت: وزارت زراعت به زودی از بودجه خود، کارهای باقیمانده مرکز قرنطینه زراعتی در تورخم را تکمیل و این مرکز را آماده فعالیت خواهد کرد.

کار ایجاد مرکز قرنطینه زراعتی که در حکومت پیشین آغاز شده و 30 درصد پیشرفت کرده بود بعد از سقوط دولت غنی متوقف شد.

 سرپرست وزارت زراعت ومالداری افزود: در این مرکز تمامی محصولات زراعتی و خوراکی که از خارج به کشور وارد و یا از یک ولایت به ولایت دیگر منتقل می شود نخست در این مرکز برای تشخیص امراض و آفات  آزمایش می شود و پس از تایید صحت آن  برای انتقال و مصرف، تصدیق نامه دریافت می کند.

مولوی عبدالرحمن راشد اضافه کرد: با فعال شدن این مرکز قرنطینه زراعتی نه تنها اینکه بخش کشاورزی پیشرفت خواهد کرد بلکه  تسهیلات لازم به تجار افغان نیز داده خواهد شد و در بازاریابی محصولات کشاورزان افغان نیز موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: وزارت زراعت ومالداری در نظر دارد تا در ولایات دیگر کشور نیز چنین مراکزی  را ایجاد و فعال کند.

فائو: بخش کشاورزی افغانستان نیازمند کمک رسانی است

 

کلیدواژه