حوت 22, 1400 11:55 Asia/Kabul

نمایشگاه محصولات دستی دانشجویان یک دانشگاه خصوصی در ولایت ننگرهار برگزار شد.

به گزارش محمدآصف شینواری خبرنگار رادیو دری، خوشحال جواد رئیس دانشگاه خصوصی التقوا در ولایت ننگرهار می گوید، برای نخستین بار دانشجویان دانشکده اقتصاد این دانشگاه که در کنار اموزشهای نظری به گونه عملی نیز اموزش دیده اند، توانستند نمایشگاه تولیدات دستی خودشان را به نمایش بگذارند.

رئیس دانشگاه خصوصی التقوا افزود: دراین نمایشگاه سی غرفه گذاشته شده که دانشجویان پسر ودختر که همه از دانشکده اقتصاد هستند، محصولات دستی شان را به نمایش گذاشته اند.

Image Caption

خوشحال جواد افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق و ترغیب دانشجویان با کا های عملی، فراهم نمودن زمینه اشتغال برای خود و دیگران وهمچنان تشویق مردم برای حمایت از تولیدات داخلی میباشد.

Image Caption

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان روستایی در ولایت ننگرهار

کلیدواژه