حوت 24, 1400 10:15 Asia/Kabul

کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هدف بررسی وضعیت آوارگان در افغانستان به این کشور سفر کرد.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، طالبان از سفر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان استقبال کرد .

ذبیح الله مجاهد می گوید امیدواراست سازمان ملل در همآهنگی با امارت اسلامی مشکلات بیجاشدگان و مهاجرین را حل کند.
فلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و معاون ریاست الوزرای تحریک طالبان دیدار داشته و درباره مهاجرین ،بیچارگان داخلی و وضعیت بشری در افغانستان با مقامات طالبان دیدار وگفت و گو داشته باشد.


کمیسر عالی  سازمان ملل در امور پناهندگان حین ورود به کابل گفت با وجود معضل اوکراین و سایر مشکلات جهانی افغانستان در محراق توجه سازمان ملل قرار دارد.


حدود 300 تن از پناهجویان افغان از کمپ های ابوظبی به افغانستان برگشته واین روند ممکن است ادامه یابد چرا که پناهجویان از بی سرنوشتی رنج می برند.
حدود ۱۲هزار نفر در دو کمپ در امارات از سوی آمریکا در زمان تخلیه انتقال داده شده بودند که اکنون در وضعیت بدی قرار دارند.

سفر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به کابل

کلیدواژه