حمل 04, 1401 15:22 Asia/Kabul

طاهر حلیمی استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی افغانستان در واکنش به تعطیلی دوباره دبیرستانهای دخترانه در این کشور گفت: مهم ترین آموزه اسلامی علم آموزی است، اما جمود فکری و نگاه متحجرانه طالبان در این زمینه مانع تراشی می کند.

طاهر حلیمی در گفتگو با ذبیح قریشی خبرنگار رادیو دری افزود: اگر چه طالبان معتقد به مذهب حنفی است اما نفوذ افکار سلفی در میان اکثریت اعضای این گروه سبب شده است که با موضوعاتی مانند آموزش دختران مشکل داشته باشند.

وی همچنین نقش عوامل و برخی کشورهای خارجی را در این گونه تصمیمات رد نمی کند و می افزاید: طالبان به مسائلی مانند نوروز و تحصیل دختران به چشم سیاسی نگاه می کند.

قفل مدارس دخترانه در افغانستان باز نشد

دانش‌آموزان یک مدرسه در کابل تظاهرات کردند

 

کلیدواژه