حمل 10, 1401 10:03 Asia/Kabul
  • ایجاد واحد نظامی طالبان برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان
    ایجاد واحد نظامی طالبان برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان

طالبان برای حفاظت از آثار باستانی افغانستان واحد نظامی جدید تشکیل داد.

به گزارش رادیو دری، مولوی ذبیح الله نورانی؛ رئیس بخش اطلاعات و فرهنگ دولت اسلامی دولت موقت طالبان گفت: ارگان های امنیتی موظف هستند تا در بخش حراست و حفاظت از آثار باستانی و اماکن تاریخی توجه جدی داشته باشند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت اسلامی دولت موقت طالبان همچنین گفت:به زودی کار بازسازی مراکز نیمه کاره و سایر پروژه ها  در بخش تعمیر و بازسازی آثار باستانی و بناهای تاریخی آغاز خواهد شد.

پیش ازاین صالح محمد خلیق؛ رئیس اسبق اطلاعات و فرهنگ بلخ افغانستان نیز گفته بود: آثار باستانی یک مملکت شناسنامه و هویت ملت ساکن در آن می باشد و از نگاه مادی و معنوی ارزش فراوانی دارند.

بر اساس این گزارش ولایت بلخ از جمله معدود مناطق در جهان محسوب می شود که دوره های متعدد تمدنی و سلطنتی را در خود پرورانده و دارای آثار و بناهای تاریخی و باستانی زیادی است.

کلیدواژه