حمل 18, 1401 15:18 Asia/Kabul

چند روز پس از فرمان رهبر طالبان درباره ممنوع شدن کشت خشخاش در افغانستان، بهای تریاک در بازار‌های داخلی افغانستان دو برابر شده است.

به گزارش رادیو دری، کشاورزان افغانستانی می‌گویند با وجودی که امسال بیشتر زمین‌های خشخاش کاشته شده است، اما پس از فرمان ممنوعیت کشت آن، قیمت یک کیلوگرم تریاک از 10 هزار به 20 هزار افغانی افزایش یافته است.

امسال حدود  ۲۲۴ هزار هکتار از زمین‌های افغانستان زیر کشت خشخاش رفته است.

قاطعیت طالبان در اجرای ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان

 

کلیدواژه