حمل 22, 1401 16:24 Asia/Kabul
  • نهاد‌های امنیتی در جمع‌آوری بدهی‌‌های شرکت برشنا همکاری کنند
    نهاد‌های امنیتی در جمع‌آوری بدهی‌‌های شرکت برشنا همکاری کنند

شرکت برشنا اعلام کرد بسیاری از ادارات و شرکت ها بدهی خود را نمی پردازند.

به گزارش رادیو دری، کمیسیون اقتصادی کابینه به ریاست ملاعبدالغنی برادر معاون رئیس به نهادهای امنیتی دستور داد تا در زمینۀ حصول قرض‌های شرکت برشنا از ادارات دولتی و افراد زورمند به گونۀ‌ جدی همکاری کنند.

شرکت برشنا می‌گوید که بسیاری از ادارات دولتی، شرکت‌ها و افراد زورمند از زمان حکومت قبلی پول بدهی برق خود را نپرداخته اند و از این ناحیه میلیون‌ها افغانی از این شرکت مقروض هستند.

عدم پرداخت پول صرفیه‌های برق از سوی ادارات دولتی و افراد زورمند سبب کاهش عایدات شرکت برشنا شده و این شرکت را در روند عرضه خدمات با مشکل رو برو کرده است.

شرکت برشنا پیش از این اعلام کرده بود که برای جلوگیری از قطع برق وارداتی، در نظر دارد جایدادهای مقروضین برق را به فروش برساند.

از سوی دیگر؛ کمیسیون اقتصادی کابینه در نشست امروز نمایندگان دافغانستان بانک را موظف نمود تا به منظور کاهش و رفع محدودیت‌های بانکی شرکت‌های دولتی، مکانیزم منظمی را ایجاد کند.

افزون بر این، کمیسیون اقتصادی بر اساس مصوبۀ 28 کابینه، به تمامی وزارتخانه‌ها وظیفه سپرد تا طرح پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را ترتیب و برای منظوری به ریاست طالبان ارایه کنند.

شرکت برشنا: 65 درصد از "مردم افغانستان" به برق دسترسی ندارند

کلیدواژه