حمل 31, 1401 11:41 Asia/Kabul

شماری از مجاهدین و فرماندهان پیشین جهادی با والی هرات دیدار کردند.

به گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری، اداره محلی هرات در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده گفته است که شماری از فرماندهان پیشین جهادی که در تحولات سیاسی اخیر به خارج از کشور رفته بودند، دوباره به هرات بازگشته  و در دیدار  با والی هرات بر اتحاد و همبستگی مردم افغانستان تاکید کردند.
در این دیدار مولوی نوراحمد‌ اسلام‌جار، والی هرات از بازگشت داوطلبانه این تعداد از فرماندهان جهادی ابراز خوشحالی  کرده و از سایر شهروندان افغانستان که کشور را ترک کرده اند خواست  دوباره بازگردند.
از سوی دیگر برخی از قوماندانان و مجاهدین سابق که  بازگشتند می‌گویند: “از آنجایی که شاهد عدالت و امنیت سرتاسری در کشور خود شدیم، تصمیم گرفتیم که به کشور برگردیم و با عزت کامل، با صلح و ثبات در افغانستان  زندگی کنیم.”
والی هرات هم خطاب به این افراد گفت : در کنار هم با اتحاد و برادری  روی پروژه‌های انکشافی و استخراج معادن افغانستان  تلاش می‌کنیم تا کشور از وابستگی رهایی یابد‌ و مرد بتوانند در فضای صلح و دوستی در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند .

 والی هرات به مجاهدین و فرماندهان آنان اطمینان داد که با خیالی آسوده می توانند در شهر و خانه خود زندگی‌ کنند و هیچ خطری آنان‌ را تهدید نمی کند .
 

کلیدواژه