ثور 01, 1401 11:39 Asia/Kabul
  • امحای مواد غذایی تاریخ گذشته در ولایت بدخشان
    امحای مواد غذایی تاریخ گذشته در ولایت بدخشان

مسئولین در ولایت بدخشان 28قلم مواد غذایی تاریخ گذشته را جمع آوری و به آتش کشیدند.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، رئیس صحت عامه بدخشان که در جریان حریق سازی این مواد صحبت می کرد از تاجران خواست تا از فروش مواد فاسد شده و تاریخ گذشته به مشتریان شان جلوگیری نمایند.

او به تاجران هشدار داد در صورت تکرار فروش مواد تاریخ گذشته به مشتریان، فروشگاه ها اماکن تجارتی شان را مسدود وطبق قانون جریمه خواهند کرد

عتیق الله فیضی رئیس صحت عامه بدخشان میگوید؛ اگر فروشندگان در این خصوص بی اعتنایی کنند جدا از اینکه فروشگاه شان مسدود و خودشان جریمه نقدی میشوند، به نهادهای عدلی و قضایی هم معرفی می گردند.

کفایت الله مسئول صحت محیطی ولایت بدخشان در جریان حریق سازی این مواد فاسد شده میگوید: در حدود ۲۸ قلم مواد تاریخ گذشته که تقریبا سه تن میشود از گوشه وکنار شهر فیض آباد جمع آوری گردید که در حضور داشت مسئولین حکومت به آتش کشیده شده است.

اداره حفاظت از محیط زیست این ولایت نیز از پیامد ناگوار مصرف مواد غذایی فاسد شده وتاریخ گذشته وحریق آن در محیط زیست هشدار داده و از ساخت یک مکان مخصوص برای آتش زدن زباله ها خبر داد.

آتش زدن بیش از ۶ تن مواد خوراکی تاریخ گذشته در بدخشان+ تصاویر

کلیدواژه