ثور 03, 1401 10:00 Asia/Kabul

حملات تروریستی روزهای اخیر در شهرهای مختلف افغانستان که نگرانی های گسترده ای را در میان مردم این کشور ایجاد کرده، واکنش های مختلفی را در پی داشته است.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری؛ حملات تروریستی اخیر در افغانستان کانون توجه گروهها و چهره های مختلف سیاسی و سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده است.

واکنش طالبان به حملات تروریستی اخیر در افغانستان

ادامه ی واکنش ها به حملات تروریستی در افغانستان

 

کلیدواژه