ثور 08, 1401 11:55 Asia/Kabul

رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با اشاره به برگزاری پرشور روز جهانی قدس تاکیدکرد که درد و رنج مردم مظلوم فلسطین درد و رنج مردم افغانستان است.

نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات درگفتگو با رادیو دری با بیان این که قدس شریف جایگاه خاصی دربین مسلمانان دارد، افزود: مردم مسلمان و آزاداندیش جهان باید نسبت به مردم بی دفاع فلسطین احساس مسئولیت کرده و صدای مردم فلسطین در روز قدس باشند.

حقانی با اشاره براین که مردم افغانستان هیچ وقت مردم فلسطین را تنها نخواهند گذاشت بر ترویج فرهنگ ظلم ستیزی واسراییل ستیزی در بین جوامع و مردم کشورهای اسلامی تاکید کرد.

وی باانتقاد از سکوت و منفعل بودن برخی کشورهای اسلامی درقبال ظلم وستیز رژیم رانده شده اسراییل علیه مردم مظلوم فلسطین از کشورهای افغانستان،ایران، پاکستان، عراق وسوریه به عنوان حامیان اصلی مردم فلسطین ومسجدالقصی یادکرد.

حمایت شخصیت مذهبی افغانستان از مردم مظلوم فلسطین

حمایت نخبگان افغانستانی مقیم ایران از آرمان فلسطین

کلیدواژه