ثور 16, 1401 13:37 Asia/Kabul
  • ازبکستان: همکاری با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست
    ازبکستان: همکاری با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست

نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان با تاکید بر تعامل با هیات حاکمه افغانستان تصریح کرد که طالبان واقعیتی است که باید پذیرفته شود.

به گزارش رادیو دری، عصمت‌الله ارگاشف، مشاور ارشد و نماینده ویژه شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان گفت که ما طالبان را به تنهایی به رسمیت نخواهیم شناخت و اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید یک مشارکت و حمایت جمعی وجود داشته باشد.

وی با اظهار اینکه برآورده کردن شرایط برسمیت شناخته شدن برای طالبان دشوار خواهد بود، افزود: طالبان متوجه شده‌اند که باید تغییراتی ایجاد کنند تا در سطح بین‌المللی پذیرفته شوند، اما آن‌ها به زمان نیاز دارند.

تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

اروپا: رعایت حقوق شهروندان، شرط به رسمیت شناختن طالبان است

تاکید سخنگوی دولت طالبان در افغانستان بر به رسمیت شناختن این دولت

کلیدواژه