ثور 17, 1401 17:17 Asia/Kabul
  • سیگار: فرمان منع کشت کوکنار جنبه عملی ندارد
    سیگار: فرمان منع کشت کوکنار جنبه عملی ندارد

طالبان گفت با حاصل برداری تمامی کشت های اول کوکنار ، برای کشت فصل دوم اجازه داده نخواهد شد.

درست یک ماه از صدور فرمان ملا هبت الله آخوندزاده، رئیس طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد اما حکومت طالبان تا حال پالیسی مدونی را در رابطه به چگونگی جلوگیری از کشت کوکنار اعلام نکرده است.

به گزارش رادیو دری، اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه اش گفته که پالیسی حکومت طالبان در مورد منع کشت کوکنار روشن نیست و این مسأله سبب رونق بازار فروش تریاک در جنوب افغانستان شده است.

در گزارش سه ماهه سیگار که تازه به کنگره آمریکا فرستاده شده آمده است، دهقانان در افغانستان، زمستان سرد و خشک سالی شدید را پشت سر می گذارنند؛ چنین حالت منع کشت کوکنار را خیلی عملی نمی نماید.

ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفت که آمادگی ها برای عملی کردن فرمان رئیس طالبان روی دست گرفته شده و در منع کشت کوکنار جدی عمل خواهد شد.

وزارت خارجه آمریکا به سیگار گفته است که روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تأثیری بر کمک رسانی آنان به دهقانان نداشته است.

سیگار سکوت جامعه جهانی در مسأله برخورد حکومت طالبان با مواد مخدر را پرسش بر انگیز خوانده و به نقل از دهقانان در هلمند و قندهار نگاشته که برای فعلا آنان هیچ بدیل زراعتی، جز کوکنار را در اختیار ندارند.

اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه آمریکا (INL) گفته است که در ماه های اخیر این اداره پروژه ها و برنامه هایش را از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان تطبیق کرده است.

 ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید، تجربه سال ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که حاکمیت فراگیر طالبان بر افغانستان، می تواند سبب منع کامل کشت کوکنار شود.

دلیل صدور فرمان منع کشت خشخاش در افغانستان

کلیدواژه