ثور 18, 1401 14:46 Asia/Kabul
  • عاکف مهاجر: کشورهای غربی در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند
    عاکف مهاجر: کشورهای غربی در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در واکنش به انتقادهای جهانی نسبت به طرح «حجاب اسلامی» این وزارت، می گوید همان‌گونه که طالبان در قوانین کشورهای غربی مداخله نمی کند آنها هم از مداخلات در امور داخلی افغانستان دست بکشند.

به گزارش رادیو دری، عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت: حجاب اسلامی یعنی هر آن لباسی که زنان در او محفوظ است .

مهاجر با بیان اینکه حجاب اسلامی تنها برقع نیست، گفت: برقع یا چادری هم حجاب است و لباس های دیگر که زنان می پوشند هم حجاب اسلامی محسوب می شود.

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت که برخورد با زنان بی حجاب از تاریخ امروز و توسط کارمندان وزارت امر به معروف آغاز شده است.

وی همچنین تصریح کرد: هر کشور قوانین خود را دارد و جهان هم به قوانین دیگر کشورها احترام دارد.

مهاجر با اشاره به اینکه چرا جهان قانون اسلامی، نظام اسلامی و حکم اسلامی را قبول نمی کند، گفت: در دانمارک، فرانسه و دیگر کشورهای غربی حجاب ممنوع اعلام شده است و آن کشورها آن را قبول دارند؛ اما با کشورهای اسلامی و به خصوص دولت طالبان و مردم افغانستان برخورد دوگانه صورت می گیرد.

مهاجر از تمام سازمان های جهانی و حقوق بشری خواست که به قوانین اسلامی و افغانی احترام گذاشته و آن را قبول کنند.

مهاجر در پایان سخنان خود افزود: همان گونه که طالبان در قوانین کشورهای غربی مداخله نمی کند آنها هم دست از مداخلات در امور داخلی افغانستان بکشند.

روز شنبه (۱۷ ثور) وزارت امر به معروف و نهی از منکر  طالبان با حضور مقامات این وزارت، طرح «حجاب اسلامی» را ارائه کردند.

طالبان: پوشیدن برقع اجباری نیست

 

کلیدواژه