ثور 21, 1401 13:16 Asia/Kabul

مردم و برخی شخصیت های سیاسی افغانستان از نبود کار و گسترش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، رحمت الله نهضت یار استاد دانشگاه،  آمریکایی ها را عامل گسترش فقر و تنگدستی در افغانستان دانسته و می گوید اکنون نیز آمریکا در صدد ویران کردن اقتصاد مردم افغانستان  است.

این در حالیست که عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان از ایجاد تحول در عرصه ی تقویت وتوسعه زیر ساخت های اقتصادی خبر می دهد.
گفتنی است سازمان ملل و نهادهای بشری از گسترش فقر و خشکسالی در افغانستان هشدار داده و با بیان این که 19/7میلیون تن در افغانستان با گرسنگی جدی روبرو هستند از جامعه جهانی خواستند که به این کشور کمک کنند.

سایه سنگین فقر و گرسنگی بر افغانستان

کلیدواژه