ثور 22, 1401 09:51 Asia/Kabul

بانک مرکزی افغانستان در بیانیه ای آورده است که پول هایی که قبل از سال 1996 چاپ شده و یا کهنه و پاره شده باشند در معاملات بانکی قابل استفاده نمی باشد.

جزییات بیشتراین خبردرگزارش آصف شینواری ازجلال اباد

کلیدواژه