ثور 22, 1401 13:34 Asia/Kabul

به گزارش خبرنگاررادیودری رییس استخبارات نظامی آمریکا اعتراف می کند که در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان و مساله بحران اوکراین قضاوت نادرست کرده اند.

به گزارش زهرا سلطانی ازکابل توجه فرمایید.

کلیدواژه