ثور 24, 1401 09:36 Asia/Kabul
  • حکمتیار از حضور نظامی طالبان در پنجشیر، اندراب و تخار دفاع کرد
    حکمتیار از حضور نظامی طالبان در پنجشیر، اندراب و تخار دفاع کرد

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان، کشتار غیرنظامیان در پنجشیر، اندراب و تخار را تبلیغات رسانه‌ای دانسته و از افزایش حضور نظامی طالبان در این مناطق دفاع کرده است.

به گزارش رادیو دری، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در خطبه های نماز جمعه گفته  است که  مجبور شدن مردم به ترک خانه هایشان نتیجه عملکرد "شرارت پیشه‌ها‌" است که طالبان را مجبور کردند تا حضور نظامی خود را در این مناطق بیشتر کند.

وی تاکید کرد: مسوولیت حوادث خونین به دوش آنهایی است که باعث شرارت و جنگ شدند.

رهبر حزب اسلامی افغانستان اضافه کرد: مردم پنجشیر، اندراب و ورسج نمی خواهند باعث جنگ نیابتی شوند.

حکمتیار با بیان اینکه هیچگاه در بیست سال گذشته قتل عام مردم را کسی محکوم نکرد مدعی شد مخالفان طالبان " اجیران در خدمت اشغال‌گران بودند که قتل عام می‌کردند و در کشتار مردم در بیست سال گذشته دست داشتند".

او نیروهای جبهه ضد طالبان را چهره‌های بدنام خوانده است که به گفته وی بار دیگر به امریکا می‌گویند که ما در خدمت تان هستیم.

این اظهارات در حالی است که لشکرکشی طالبان از جنوب به شمال، واکنش‌های جهانی و شخصیت های سیاسی افغانستان همراه شده است.

طالبان و ادای نماز به امامت گلبدین حکمتیار

تاکید گلبدین حکمتیار بر ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان

کلیدواژه