ثور 24, 1401 16:55 Asia/Kabul
  • تشکیل کمیسیون ویژه برای تولید برق از زغال سنگ توسط طالبان
    تشکیل کمیسیون ویژه برای تولید برق از زغال سنگ توسط طالبان

کمیسیون اقتصادی دولت اسلامی طالبان طی نشستی به رهبری ملا عبدالغنی برادر یک کمیسیون ویژه برای تولید برق از زغال سنگ تعیین کرد.

به گزارش رادیو دری، تلویزیون ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر، طی نشستی یک کمیسیون ویژه به ریاست وزارت انرژی و آب برای تولید برق از زغال سنگ توظیف کرده است.

در این خبرنامه آمده است که کمیسیون مذکور به هدف استخراج معدن و جذب و توزیع برق موظف شده است.

افزایش درآمد افغانستان از صادرات زغال سنگ

کلیدواژه