ثور 27, 1401 10:15 Asia/Kabul

دهاقین قندوز از خشک شدن حاصلات هزاران هکتار زمین های للمی (خشک) در این ولایت ابراز نگرانی کردند.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، شماری از دهاقین در ولایت می گویند: امسال هزاران هکتار زمین للمی در این ولایت از حاصل بازمانده است که این مورد آنان را با مشکل اقتصادی مواجه کرده است.

مسوولان محلی ولایت قندوز هم خشکسالی در این ولایت را تایید می کنند و می گویند از میان نزدیک به پنجاه هزار هکتار زمین للمی هشتاد در صد آن خشک شده است.

عبدالغفار صدیقی سرپرست ریاست زراعت قندوز نیز می گوید: تلاش می شود مشکل دهاقین این ولایت بزودی حل شود.

این در حالیست که افغانستان با داشتن هزاران هکتار زمین زراعتی هنوز هم در بخش زراعت به خود کفایی نرسیده است و بیشتر گندم وسایر مواد اولیه مورد نیاز مردم خارج کشور وارد می شود.

خشک سالی، تهدید جدی برای افغانستان

کلیدواژه